BEHANDELINGEN MET RECONNECTIEVE ENERGIE        APRIL 2010

Vragen aan Mr. Kuthumi/ Int. Hoge Raad 17 april 2010

Het is zaterdagmorgen, rond 8.45 uur, vannacht had ik contact kunnen hebben, maar ik sliep pas zo laat, dat ik het nu maar ga proberen. Mr. Kuthumi is er al, de Raad ook. Ik heb deze keer het gevoel dat ik echt in gesprek ben met Mr. Kuthumi, de Raad is er op de achtergrond bij.

Mijn zus S. heeft me een vel vol vragen doorgemaild, ik heb er ook nog wel een paar, dus werk aan de winkel. Ik zit op zolder, buiten koeren de duiven en het ochtendzonnetje schijnt de zolderkamer binnen…

Ik stel de eerste vraag:

Als wij een reconnectieve behandeling geven, voelen wij veel energie in onze handen en wij spelen daar mee. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk op het niveau waar wij geen weet van hebben, in de andere dimensies? Is deze energie gelijk aan tachyonen energie of reiki-energie?

De energie waar wij mee werken is een heel intelligente energie: als je verschillende behandelingen na elkaar bekijkt, zie je telkens dat er iets anders behandeld wordt, en dat er een prachtige opbouw in zit. Is die energie van zichzelf zo intelligent, of zitten er daadwerkelijk verrrezen Meesters, engelen, elementwezens, wezens uit andere sterrenstelsels, als draken, Pleiadiërs of Arcturiërs achter? 

K.: Het werken met energie is eeuwenoud, al in het verre verleden maakten mensen gebruik van hun helende handen om met energie mensen te genezen of verbetering te brengen in hun situatie.

De bron waar de energie vandaan komt kan echter verschillen en zo komt het ook dat behandelingen van verschillende oorsprong soms anders aanvoelen.

Reiki energie is weer afkomstig van een andere bron dan Tachyonen energie of de Reconnectieve energie waar jullie mee werken. Er zijn zoveel genezende energiebronnen waarop ingelogd kan worden dat het moeilijk is hier een algemeen antwoord op te geven.

Ik: Voor wat betreft Reconnectieve enegie dan, deze is dus van een andere bron afkomstig dan Reiki energie.

K.: Ja, duidelijk, het zijn ook duidelijk andere geneeswijzen.

Ik: Dr. Eric Pearl schrijft ergens in zijn boek, de Reconnectie, dat iemand hem zegt dat hij van oorsprong is van de Pleiaden, heeft dat met deze energie te maken?

K.: Eric Pearl heeft in dit leven opnieuw de beschikking gekregen over de energie die hij al veel eerder tot zijn beschikking heeft gehad. Het ‘weten’dat hij kon tappen uit een helende bron, is langzaam bij hem ontwaakt en hij is er zeer fanatiek mee aan de slag gegaan. Hij is hierbij ook geholpen door zijn zielsverwanten in de Lichtwereld die hem hieraan hebben helpen te herinneren.

Voor hij op de aarde kwam had hij al bewust gekozen om hier op aarde de missie te hebben de energie van Licht, Liefde en Heling uit te dragen. Velen heeft hij inmiddels kunnen bereiken.

Ik: Wat voor energie is dit nu eigenlijk, zit er inderdaad een hoge intelligentie achter?

K.: Je kunt de Reconnectieve energie inderdaad zien als een energie die gestuurd wordt door een hele intelligente bron, aangesloten op Al dat Is, met alle wetenschap en kennis die nodig is om de betreffende persoon te behandelen. De energie is van zo’n hoog trillingsniveau dat er automatisch wezens met een zeer hoog trillingsgehalte aan mee gaan werken. Dit kan per keer verschillend zijn. Het is op basis van samenwerking. Engelen, Lichtwezens, Verrezen Meesters vullen de energie graag aan met hun specifieke kennis op een bepaald gebied.

Ik: Moeten wij hen daarvoor aanroepen? Ik heb de indruk dat het eigenlijk vanzelf al gebeurt.

K.: Je mag altijd de namen noemen van je eigen begeleiders, van hen die je inmiddels vertrouwd zijn, maar dan nog is er meer hulp dan jij zou verwachten.

Ik: Zitten er ook wezens uit andere sterrenstelsels bij als Arcturiërs, Pleiadiërs, misschien wel draken?

K.: Ook zij kunnen met de hoge trillingsvelden die ze tot hun beschikking hebben inloggen op deze reconnectieve energie en zo hun bijdrage leveren aan een behandeling. Er is een mate van samenwerking die jullie op de aarde nog niet/nauwelijks kennen.

Ik: Doen ze het graag? Helpen tijdens een behandeling?

K.: Ze doen niets liever, uit zichzelf, als het kanaal geopend wordt zijn ze aanwezig, zo is er even een directe mogelijkheid om mensen, die er normaal gesproken nog niet voor open staan te bereiken, en daar maken ze graag gebruik van.

Ik: Wie zijn het ons helpen tijdens deze behandelingen?

K.: Als al eerder gezegd: jullie begeleiders: Maria, Maria Magdalena, Jezus, engelen maar verder ook al die ‘wezens’, Herrezen Meesters waar jullie in de loop van de tijd mee in contact zijn gekomen.

Er is een constante wisselwerking tussen de energie, de helpers, de cliënt. Wie nu het meeste toevoegt op dat moment, of je deze nu aanroept of niet, het kanaal is er via jou en de hulp kan komen.

Ik: Zo klinkt het nog specialer dan ik altijd al voelde. Wat kunnen wij doen om nóg meer een kanaal voor deze energie of samenwerking te zijn?

K.: Dat is het mooie:

Je hebt geleerd, gevoeld hoe je het moet doen, wát de bedoeling is en nu hoef je je alleen maar open te stellen en de energie door jou heen te laten stromen.

Zelfs als je hoofd niet helemaal leeg is, lukt de behandeling toch, de energie vindt zijn weg door jou heen en bereikt de cliënt.

Ik: Tijdens een behandeling proberen we ons zo min mogelijk met het gebeuren te bemoeien,er gebeuren al zulke mooie dingen. Of is het juist beter om juist wel onze intentie en gerichte gedachtenkracht te gebruiken om bijv. een knie te behandelen?

K.: Dat mag je zelf bepalen, het moet voor jullie ook fijn en interessant zijn om een behandeling te geven. Je bent toch een tijdje met gerichte aandacht bij een cliënt aanwezig. Als het voor jou goed voelt om de aandacht op een bepaalde plaats te richten en dit lichaamsdeel vast te houden, omdat dit voor jou fijn is, moet je het zeker doen. De cliënt kan zo ook de warmte en de helende werking direct ervaren. Maar als je een cliënt op enige afstand van het lichaam behandelt bereik je net zulke mooie resultaten. 

Ik: En soms helpt het ook helemaal niet, de pijnlijke plaats blijft. Wij zeggen dan dat de energie naar een andere plek, naar een ander niveau is gegaan waar het ook nodig was en waar het voor bedoeld was. Klopt dit zo?

K.: Soms is het nodig dat mensen wakker worden geschud en dat achter een pijnlijke plek in het lichaam een hele diepe oorzaak van de problemen zit, waar eerst aan gewerkt moet worden en die onder de aandacht moet worden gebracht.

Ik: Waar bewustzijn op moet komen…

K.: Inderdaad, vastgezette emoties, evt. trauma’s uit dit leven of uit vorige levens kunnen nu zorgen voor pijnlijke plekken waar aan gewerkt moet worden om verder te kunnen gaan op de weg naar Licht en Liefde.

Ik: Daar zouden de Healing Arts sessies weer een mooie aanvulling op kunnen zijn, als de mensen er aan toe zijn.

K.: Jazeker, dit is een mooie combinatie van therapieën.

Ik: Een vraag van S.: Kun je met deze energie ook entiteiten of implantaten wegnemen bij mensen die hier nog niet voor open staan, maar die er wel heel veel last van hebben?

Mensen die niet in staat zijn tot een sessie, omdat ze te erg gehandicapt zijn lichamelijk, of verstandelijk of emotioneel het bewustzijn op entiteiten niet aankunnen. Wie kan of moet je hierbij aanroepen, of is dit niet nodig, zodat het helingsproces op een onbewust niveau plaats kan vinden?

K.: Het wegnemen van entiteiten of implantaten tijdens een sessie met Healing Arts gebeurt bewust en dat is vaak ook nodig:

De intentie van de cliënt moet helemaal ingezet worden om de entiteiten te verzoeken weg te gaan, om implantaten bewust te verwijderen. Bewustzijn hierop is noodzakelijk, anders gebeurt er niets.

Als je je er als therapeut van bewust bent dat een cliënt last heeft van afspraken uit vorige levens, of zelfs uit dit leven met entiteiten, als er implantaten aanwezig zijn, dan is het de vraag of de cliënt er al aan toe is om deze te verwijderen. Hij is niet voor niets ooit deze afspraken aangegaan.

De cliënt zelf moet zich hiervan bewust worden zodat uit zijn eigen vrije wil implantaten/entiteiten verwijderd kunnen worden.

Als hij hier helemaal geen bewustzijn op heeft of ook nog niet op wil krijgen moet je het nog even laten rusten.

Je kunt het als therapeut al voorzichtig onder de aandacht brengen:

Het zielsverlangen tot genezing is er, anders was deze persoon niet op jouw pad gekomen.

Je kunt je zorgen wel uitspreken naar ons, zodat wij proberen in het onderbewuste van de cliënt met deze problematiek aan de slag te gaan. Nodig ons uit hier een rol in te spelen.

Misschien dat de cliënt zelf wel positief hier tegenover staat. Als hij zelf aan zou geven dat hij in zijn droombewustzijn en tijdens de reconnectieve behandeling hier door ons op voorbereid zou willen worden, wordt ook voor ons de opening gecreëerd om hiermee aan de slag te gaan.

De vrije wil is hier weer, zoals in eerdere lezingen is gebleken, van cruciaal belang.

Jullie zelf beslissen welke richting je op wilt gaan, of je wilt blijven hangen op het niveau waar je nu verblijft, van waaruit je niet verder lijkt te komen, of dat je je overgeeft aan het voor jou onbekende, dat achteraf zo vertrouwd zal blijken te zijn. Omdat je ziel er onbewust naar verlangt…

Luister naar je hart, naar je gevoel, naar het verlangen van je ziel en je zult weten dat je nergens angst voor hoeft te hebben. Dat het een prachtige reis is, een leerweg vol mooie verrassingen en een ontdekkingstocht naar kwaliteiten in jezelf die je nooit voor mogelijk had gehouden.

Ik: Dank u wel voor deze prachtige woorden, ik ben (alweer) onder de indruk.

Nog een vraag: Is het goed om na een behandeling St. Germain aan te roepen om het violette licht onder de voeten te plaatsen, of is dit intussen vanzelf al gebeurd als het nodig mocht zijn, zonder dat wij het weten?

K.: Het violette licht, staat voor het oplossen van negatieve energieën die iemand bij zich draagt:

Het kan iets extra’s toevoegen aan de behandeling, maar het is niet noodzakelijk. Bij een behandeling met reconnectieve energie werk je met zulke mooie, pure energie, dat negativiteit vanzelf al oplost.

Voor sommige mensen die snel weer terugzakken in negatieve gedachten en emoties kan het helpen een extra steuntje in de rug te geven. Voel zelf of je het wilt doen. Het is aan jou.

Ik: Wij geven behandelingen, en doen dit ook op afstand, zijn er nog meer toepassingsmogelijkheden?

K.: Tijdens meditaties waar positieve gedachtenkracht ingezet wordt voor een betere wereld, voor bewustwording, kan reconnectieve energie ook ingezet worden. Alle energieën afkomstig uit zuivere bronnen mogen ingezet worden ten behoeve van het grotere geheel.

Ik: Op een website waar we deze energie willen beschrijven, wat mogen we dan zeker niet vergeten te benoemen?

Reconnectieve Energie brengt altijd iets te weeg, het zet altijd een mooi proces in gang, ook al denkt een cliënt niets te voelen of te ervaren.

Misschien is het slechts een eerste aanzet tot bewustwording op onbewust niveau.

De cliënt zal het zich niet herinneren of het beseffen, maar de groei op spiritueel gebied, het wakker worden begint bij het verhogen van het trillingsveld rond de cliënt.

Zijn persoonlijke trillingsveld wordt verhoogd en dit is precies wat reconnectieve energie en vele andere energetische behandelingen doen: prachtig werk op weg naar een toekomst vol Licht en Liefde.

Ik: Ik moet ophouden, iedereen wordt wakker, heeft u nog een boodschap om mee af te sluiten?

K./I.H.R. : Wij vinden het fijn dat jullie hier zo mee bezig zijn:

alles willen weten, oneindig veel vragen stellen…

Alleen zó kunnen wij meer en meer mensen bereiken!

Stel je vragen, schroom niet ze te stellen.

Wij hebben de antwoorden en de uitleg. Wij beschikken over alle kennis die aanwezig is.

Ga door met jullie werk, jullie leveren een grote bijdrage aan het bewust worden van de Mensheid.

Draag de boodschap van Licht en Liefde uit.

En ieder voor zich: bedenk wat jouw rol in het grotere geheel is/zou kunnen zijn.

Weet jij al welke richting je op wilt gaan? Waar je voor gekomen hebt?

Wil je vooraan staan, of liever een ondersteunende rol spelen?

Alles is goed, iedereen is nodig, samen komen we verder, egoloos,

bereid tot samenwerking en stimulering van elkaars talenten en sterke punten.

Je hoeft niet alles alleen te doen, je mag het samen doen en er is hulp aanwezig.

Wij kijken met trots en vol vreugde naar jullie, we zien de positieve inbreng.

Jullie Licht groeit met de dag en we zien de velen die hierin meegaan met jullie.

Dit is een prachtig gezicht, jullie zijn op de goede weg, houd moed, wij zijn met jullie allen!

Wees gegroet,

Mr. Kuthumi en de Intergalactische Hoge Raad

Zij die jullie nooit in de steek zullen laten op de ingeslagen

weg naar Liefde en Licht en jullie eigen Goddelijkheid,

al in ieder van jullie aanwezig.

door Marit Karssens